Titlu Goana Dupa Bani
Autor Oliver Harris
Categorie Economie
DOWNLOAD PDF
Goana Dupa Bani

Bogãþiile din Hampstead zãceau inerte, rãspândite la marginea Heathului: pe sub platani, Mercedesuri ºi SUV-uri acoperite de chiciurã, conace victoriene neluminate. Luminile unui Starbucks licãreau, însã altminteri strãzile erau întunecate. Primele maºini cu navetiºti singuratici fâºâiau în jos pe Willow Road, îndreptându-se spre South End Green. Detectivul de poliþie Nick Belsey ciuli urechile. Numãrase patru pe minut, aºadar nu era încã ºase dimineaþa. O pojghiþã de brumã se întindea peste frunzele ºi crengile dimprejurul lui, iar pãmântul se simþea rece sub trup. Pantofii îi musteau de umezealã. Avea pãmânt în gurã ºi simþea miros de sânge ºi de scoarþã putredã. Belsey era lungit pe o colinã, în partea de est a cartierului Hampstead Heath. Colina era înþesatã de pini, înconjuratã de tufe spinoase ºi separatã de restul lumii printr-un gard de fier. Nu era, aºadar, un loc atât de absurd pentru a-þi gãsi adãpost, cugetã Belsey, dacã asta i-ar fi fost intenþia. Haina îi era întinsã pe jos, acoperitã cu o pojghiþã de gheaþã. Detectivul o scuturã ºi o îmbrãcã

6083