Titlu Predicatorul
Autor Camilla Lackberg
Categorie Literarura contemporană
DOWNLOAD PDF
Predicatorul

     Ziua începu promiţător. Se trezi devreme, înaintea celorlalţi, îşi trase pe el hainele cât mai încet cu putinţă şi reuşi să se strecoare afară neobservat. Luă cu el coiful de cavaler şi sabia de lemn, pe care o agită vesel, în vreme ce străbătu alergând suta de metri dintre casă şi Prăpastia Craiului. Se opri o clipă şi privi copleşit în cavitatea abruptă dintre pereţii stâncoşi. Laturile rocii se aflau la unu-doi metri distanţă una faţă de cealaltă, iar structura se înălţa mai mult de zece metri spre cerul pe care soarele văratic tocmai îşi începuse ascensiunea. Trei blocuri imense de piatră erau înţepenite pentru vecie în mijlocul despicăturii, iar priveliştea era impunătoare. Aşezarea avea o atracţie magică pentru un copil de şase ani. Iar faptul că era un teritoriu interzis o făcea cu atât mai ispititoare. Locul fusese numit aşa odată cu vizita în Fjăllbacka a Regelui Oscar al Il-lea, la sfârşitul secolului al XIX-lea, însă el habar n-avea de această poveste şi nici nu-i păsa, în vreme ce se furişa încet spre adâncitura întunecată, cu sabia pregătită de atac. Tatăl său îi spusese că scenele de la Hăul Iadului din filmul Ronja Rdvardotter fuseseră filmate....

9214