Titlu Viata unui om singur
Autor Adrian Marino
Categorie Literatura română
DOWNLOAD PDF
Viata unui om singur

Viaþa unui om singur, consistent volum de memorii al regretatului cãrturar
Adrian Marino, a cunoscut, aoa cum mãrturiseote autorul în chiar debutul sãu,
douã versiuni. O primã versiune dateazã din 1993, fiind revãzutã un an mai

târziu. Aceastã autobiografie se opreote la anul 1989. Dincolo însã de incomple-
titudinea ei, autorul ajunge sã fie nemulþumit de caracterul prea anecdotic

oi marea întindere a acestei prime forme. O spune într-o convorbire cu Mircea
Iorgulescu, difuzatã la Radio Europa Liberã în 10 mai 1997 (transcrisã oi
publicatã în România literarã, nr. 28/20-26 iulie 2005): E un volum imens, de
vreo 1 400 de pagini, care trebuie puþin redus oi rescris, în sensul cã vreau sã-l
modific spre o autobiografie pur intelectualã, ideologicã oi culturalã. În prima
versiune este prea anecdotic, prea istoric, prea factologic.
Doi ani mai târziu, în 1999, Adrian Marino revine asupra manuscrisului oi
hotãrãote sã-l rescrie integral pe noi baze, completându-l cu anii postdecembrioti.
Aceastã a doua versiune, agreatã de autor, o publicã acum Editura Polirom,

prin amabilitatea dnei Lidia Bote-Marino, care ne-a pus la dispoziþie dactilo-
grama manuscrisului, realizatã de domnia sa, ca în atâtea alte rânduri, cu

dãruire oi pricepere. Potrivit dispoziþiilor testamentare, manuscrisul face parte
din fondul Adrian Marino al Bibliotecii Centrale Universitare Lucian Blaga
din Cluj-Napoca.
Autobiografie îndelung aoteptatã, volumul captiveazã prin traseul unei vieþi
de excepþie, ca oi prin valoarea culturalã a mãrturiei pe care o aduce. Publicarea
acestor memorii cu destin voit postum e totodatã o datorie de recunootinþã pe
care Editura Polirom oi-o împlineote acum faþã de regretatul cãrturar Adrian
Marino.

5614